Kolumna: Baka čini naše detinjstvo

Noć je vec uveliko počela da baca svoje boje fosfora na pusto i uvek uspavano selo pored reke. Izgleda da sam ostala samo ja budna. Sedim bosa u beloj bakinoj spavaćici, većoj za tri broja, ali posve prijatnog materijala na drveni zidić nadomak prozora i posmatram. Gledam reku čiji se sitni valovi bore sa niskim…

The Journey Begins

Thanks for joining me! Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton